Spelreglement - Ons Sneek

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Christelijke Voetbalvereniging “Oranje Nassau” (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “Ons Sneek” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 14-10-2021 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de Ons Sneek door de gemeente Súdwest-Fryslân onder nummer U21.008264.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De Ons Sneek wordt georganiseerd door:
Christelijke Voetbalvereniging “Oranje Nassau”
Meliere 13
8604BJ Sneek
KVK-nummer: 40000603

Loten zijn vrijgesteld van BTW.

De netto-opbrengst van de Ons Sneek komt ten goede aan Christelijke Voetbalvereniging “Oranje Nassau”.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 14-10-2021 tot en met 09-04-2022 worden er maximaal 15000 loten verkocht voor € 2,50 per lot.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen worden gekocht:
  • onssneek.mylotify.com
  • tijdens verschillende evenementen.
 2. De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, en geboortedatum.
 3. Aan de Ons Sneek kan worden deelgenomen langs elektronische weg (iDEAL).
 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de Ons Sneek.
 5. Deelname aan de Ons Sneek geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie

Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan door een verzoek in te dienen via info@lotify.com.

Artikel 7 Prijzenpakket

 1. Het totaal prijzenpakket van de Ons Sneek is onderverdeeld in de volgende trekkingen:

  • Prijzenpakket van de trekking van 09-04-2022 bestaat uit:
   • 1x Een ballonvaart (2 personen) t.w.v. € 340,00
   • 1x Een paintball of airsoft uitje op één van de locaties in Nederland of België (10 personen) t.w.v. € 225,00
   • 1x Een overnachting in Antwerpen + ontbijt en late check-out (2 personen) t.w.v. € 158,00
   • 1x Een bezoek aan WILDLANDS Adventure Zoo (4 personen) t.w.v. € 100,00
   • 1x Een fotoshoot door Janna Blom, bijvoorbeeld voor een baby t.w.v. € 150,00
   • 1x Een uitgebreide gezichtsbehandeling bij Schoonheidssalon Leanne t.w.v. € 50,00
   • 1x Een bon t.w.v. €100,- voor een foto album t.w.v. € 100,00
   • 1x EK2020 voetbal (replica) van Lasaulec B.V t.w.v. € 25,00
   • 1x Barbequeschort inclusief tangenset t.w.v. € 25,00
   • 1x Een bierpakket van Dokkumer Brouwerij t.w.v. € 20,00
   • 1x Een Buqi intake t.w.v. € 75,00
   • 2x 5 paar Tommy Hilfiger sokken t.w.v. € 50,00
   • 1x Een zak snoep van ‘Ut Snoepke t.w.v. € 10,00
   • 1x Een High5spel voor een jeugdteam t.w.v. € 15,00
   • 1x Wenkbrauwen harsen/epileren/verven bij Schoonheidssalon Leanne t.w.v. € 50,00
   • 1x Een dinerbon t.w.v. €25,- voor Pizzorante Ponte Vecchio t.w.v. € 25,00
   • 1x Een uur bowlen bij Party- en Zalencentrum ‘t Haske Joure t.w.v. € 23,00
   • 1x Het nieuwe boek van ‘ONS Erfgoed’ t.w.v. € 20,00
   • 1x Een knipbeurt bij Libelien t.w.v. € 25,00
   • 1x Een kort persoonlijk kleuradvies van Liana Kleurenstijl t.w.v. € 45,00
   • 1x Hoodie Snickers XXL + 2-pack t-shirt wit 1x XXL  t.w.v. € 40,00
   • 1x 2-pack t-shirt wit 1x L + 2x sportshirt 3M maat M t.w.v. € 30,00
   • 1x 2 Santino bidons + Walra Hammamdoek 100x180 t.w.v. € 25,00
   • 1x 2 paar wintersokken t.w.v. € 15,00
   • 1x Een gellak behandeling bij Jovality t.w.v. € 30,00
   • 1x Een circulaire trui + een hoodie van Jorritsma Bouw t.w.v. € 30,00
   • 1x Een insectenhotel van Jorritsma Bouw t.w.v. € 30,00
   • 1x Een kinderbouwboek + een luxe paraplu van Jorritsma Bouw t.w.v. € 30,00
   • 1x Bandenopbergbeugels van Halfords t.w.v. € 50,00
   • 1x 4 paar pizza sokken van Dr Oetker Pizza t.w.v. € 25,00
   • 1x Een shampoo en gel-douche Paco Rabanne van Douglas t.w.v. € 25,00
   • 1x Een dopsleutelset Clark 47-delig van BUS Industrial Tools t.w.v. € 20,00
   • 1x Comfort sokken met antislip van Bruna t.w.v. € 15,00
   • 1x Een bad-set met thee extract t.w.v. € 15,00
   • 1x Een heren knipbeurt van “Man en Haar” kapsalon t.w.v. € 25,00
 2. De trekkingen vinden plaats op de bovenstaande data en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

 3. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Ons Sneek bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op onssneek.mylotify.com
 2. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdata door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.
 3. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 1. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de Ons Sneek dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Ons Sneek heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.
 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Christelijke Voetbalvereniging “Oranje Nassau” via info@lotify.com.

Artikel 13 Algemene bepalingen

 1. Deelname aan de Ons Sneek betekent instemming met dit reglement.
 2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
 3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
 4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 7. Op de Ons Sneek is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Ons Sneek voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.
 8. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr: NL860969629B01